Foto relacja z obchodów 230. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Warszawie 4.04.2024 r.

Fotorelacja: konferencja naukowa “Tadeusz Kościuszko w panoramie dziejów. 230. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej”

CZWARTEK 04. 04. 2024

W czwartek 4 kwietnia 2024 roku w Muzeum Niepodległości odbyła się pierwsza część konferencji naukowej “Tadeusz Kościuszko w panoramie dziejów. 230. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej”. W piątek 5 kwietnia na drugą część konferencji zapraszamy do Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Podczas konferencji przypominamy okoliczności wybuchu i przebiegu powstania w 1794 roku, omawiamy także, jak pierwszy wielki polski zryw niepodległościowy zapisał się w zbiorowej pamięci, a także w literaturze, sztuce oraz edukacji. Przypominamy również, że oprócz pragnienia uwolnienia kraju spod obcej kurateli głoszono wówczas także potrzebę reform społecznych, podniesienia statusu oraz włączenia we wspólnotę narodową tych grup, którym do tej pory prawa tego odmawiano – zwłaszcza chłopów.

Konferencji towarzyszy otwarcie wystawy “Racławickie zwycięstwo Tadeusza Kościuszki”.

Współorganizatorami wydarzenia są Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Polska Fundacja Kościuszkowska.